- długość zaginania 1250mm
(zakres grubości zaginania 0.8 - 2mm)
- długość zaginania 800mm
(zakres zaginania 0.8 - 3mm)
- długość zaginania 500mm
(zakres zaginania 0.8 - 4mm)