Zakres pracy w przekroju:
- dla stali do 260x260mm
- dla aluminium 100x100mm